POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Używanie plików cookies umożliwia zwiększanie jakości naszych usług oraz podnoszenie zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji oraz śledzeniu trendów i sposobów poruszania się w serwisie banba.pl/. „Cookies” to pliki tekstowe, które wykorzystuje się do zapisywania pewnych informacji na twoim komputerze. Pliki te nie są szkodliwe dla twojego komputera, danych, które się na nim znajdują ani dla Ciebie. W związku z tym nie zalecamy wyłączania ich we właściwościach przeglądarki internetowej.